Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJlhlG-XlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

ANPHABE

Connecting Opportunities

Anphabe is the pioneer consulting firm providing Employer Brand and Happy Workforce solutions.

  • hZWYnJlhlG-XlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ynGxva5twsbA.

Company activity

Khởi nghiệp: bắt đầu từ những “hạt cát”

By: ANPHABE | Posted: Tue, 06/03/2014 - 17:38

(Anphabe.com) – Sáng 10-3, khoảng 1.000 bạn trẻ đã tham dự chương trình hỗ trợ kỹ năng mềm thiết yếu cho người đang tìm việc. Trước đó, các bạn đã vượt qua vòng trắc nghiệm trực tuyến với 4.000 người tham gia.
Chương trình do công ty tuyển dụng trực tuyến Vietnam Works tổ chức, với sự tham gia của diễn giả Vương Hữu Hùng, tổng giám đốc Công ty tư vấn và đào tạo bán hàng Fresh View; ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, phó tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận; bà Nguyễn Thị Việt Thanh, giám đốc điều hành mạng cộng đồng doanh nhân Anphabe.com.

“Lấy giấy bút ghi lại những điều cần phải làm”

Ông Vương Hữu Hùng với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới chia sẻ công thức thành công trong bước hoạch định: hiểu thế mạnh và đam mê của bản thân, xác định mục tiêu rõ ràng và nỗ lực hết mình.
Theo ông, các bạn trẻ ngày nay dễ bị phân tâm vì có quá nhiều sự lựa chọn. Để giải quyết vấn đề này, ông nhấn mạnh cần thiết phải có chiến lược nghề nghiệp rõ ràng, bắt đầu bằng việc đưa ra những “ngã rẽ” nghề nghiệp dựa trên đam mê. Muốn xác định đúng đam mê, các bạn phải gạt bỏ các yếu tố kinh tế, xã hội, áp lực tài chính. Theo ông, chỉ khi đứng vững trước những ngã rẽ nghề nghiệp thì mới có sự đột phá thay đổi cuộc đời.

Ông Hùng cũng chỉ ra những phương pháp để xác định đúng đam mê và loại trí thông minh đang sở hữu (ngôn ngữ, toán học, nghệ thuật…). Ông nhấn mạnh nhiều bạn trẻ định vị được bản thân nhưng vẫn thất bại vì không dám thay đổi và khả năng đương đầu với những khó khăn xảy ra trong những thời điểm mang tính bước ngoặt thấp...View more

Comment

hZWYnJlhlG-XlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWdbWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCUbWVnkpif1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbOOv
hZWYnJlhlG-XlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...