Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5polHGZl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

ANPHABE

Connecting Opportunities

Anphabe is the pioneer consulting firm providing Employer Brand and Happy Workforce solutions.

 • hZWZl5polHGZl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ynGxva5twsbA.

Giới thiệu ANPHABE - Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

 • Best Company

  Best Company

  Cổng thông tin duy nhất tại Việt Nam kết nối các Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu với Trang tuyển dụng riêng, Ngân hàng hồ sơ nhân tài, kết nối với “người hâm mộ” và câu lạc bộ View more...

 • Top Headhunt

  Top Headhunt

  Cổng thông tin Anphabe Top Headhunt cho giới nhân sự cấp cao Khi muốn tìm việc, nhân sự cấp cao không đến những trang tuyển dụng phổ thông mà qua các mối quan hệ cá nhân hoặc View more...

  1 recommendation

hZWZl5polHGZl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...