Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJlhlHGUl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

ANPHABE

Connecting Opportunities

Anphabe is the pioneer consulting firm providing Employer Brand and Happy Workforce solutions.

  • hZWYnJlhlHGUl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ynGxva5twsbA.
Login

Top Headhunt

Top Headhunt
Recommend

1 recommendation

Overview


Cổng thông tin Anphabe Top Headhunt cho giới nhân sự cấp cao

Khi muốn tìm việc, nhân sự cấp cao không đến những trang tuyển dụng phổ thông mà qua các mối quan hệ cá nhân hoặc chuyên gia săn đầu người (headhunter) để có thông tin việc làm chất lượng. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng tiếp cận được những headhunter phù hợp khi cần, thậm chí là khá khó khăn.

Từ thực tế đó, Mạng cộng đồng các nhà quản lý Anphabe.com đã hợp tác với 10 công ty headhunter hàng đầu Việt Nam, cùng nhau ra mắt Cổng thông tin Anphabe Top Headhunt đầu tiên tại Việt Nam tại địa chỉ www.anphabe.com/top-headhunt. Quy tụ các công ty tuyển dụng quốc tế uy tín như RGF, First Alliances, Harvey Nash, Faro… và các công ty nổi tiếng khác ở Việt Nam L&A, Infinity HR và Career Planning…, Anphabe Top Headhunt là địa chỉ duy nhất cung cấp đầy đủ thông tin về các cơ hội việc làm hàng đầu ít phổ biến và danh sách các chuyên gia săn đầu người uy tín theo từng ngành nghề.

Theo đó, mỗi trong số 10 công ty headhunter vừa ký kết sẽ có một trang web riêng trong Anphabe Top Headhunt tại địa chỉ www.anphabe.com/top-headhunt. Tại đây, các công ty này sẽ liên tục cập nhật các cơ hội việc làm hàng đầu cùng danh sách các headhunter theo từng ngành nghề phụ trách tư vấn và tìm kiếm ứng viên cho các cơ hội này. Nhờ vậy, giới nhân sự cấp cao có thể kết nối, gửi hồ sơ trực tiếp để nhờ các headhunter tìm việc giúp hoặc tự ứng tuyển vào các vị trí phù hợp. Ngoài ra, họ còn có thể chọn chức năng “theo đuôi” (follow) một hay nhiều công ty headhunter để thường xuyên được cập nhật các thông tin giá trị khác trong tương lai.

Comment

Login to post comment.

hZWYnJlhlHGUl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...